Produkty PQ
Produkty PQ   Produkty PQ

Kwestionariusz Osobowości 15FQ+ zapewnia kompleksową ocenę osobowości kandydata. Bazując na szeroko zakrojonych badaniach, 15FQ+ diagnozuje 16 kluczowych czynników osobowościowych zidentyfikowanych przez Raymonda B. Catella funkcjonujących w trzech obszarach: relacji interpersonalnych, stylu myślenia oraz radzenia sobie ze stresem. Jednocześnie 15FQ+ pozwala na określenie potencjału kandydata w obszarze dodatkowych kryteriów, takich jak: role w zespole, styl przywództwa, styl wywierania wpływu, styl funkcjonowania w roli podwładnego.

3 główne obszary:

Styl myślenia: przedstawiający preferowany sposób działania i myślenia jak również osiągania celów. Zawiera zarówno informacje w jakim stopniu osoba podchodzi do zadań w sposób koncepcyjny i pomysłowy uwzględniając szeroką perspektywę i nowe podejścia, na ile przywiązuje wagę do szczegółu i do planowania swoich działań, w jakim stopniu ma potrzebę podążania za jasno zdefiniowanymi zasadami jak również na ile jest otwarta na zmianę.

Styl interpersonalny: przedstawia sposób budowania relacji z innymi a co za tym idzie, na ile swobodnie osoba czuje się w relacjach społecznych oraz na ile chętnie i otwarcie prezentuje swoje zdanie. Dodatkowo wymiary w ramach tego obszaru definiują w jakim stopniu osoba ma potrzebę nawiązywania nowych relacji, budowania tych relacji w oparciu o zaufanie, na ile istotna jest dla niej możliwość pracy w zespole jak i wspierania innych ludzi.

Styl radzenia sobie ze stresem: przedstawia w jaki sposób dana osoba zachowuje się w sytuacji trudnej i stresującej, w jaki sposób zarządza swoimi emocjami i podejściem do ewentualnych porażek.

pobierz przykładowy raport

zapisz się do newslettera