Produkty PQ
Produkty PQ   Produkty PQ

Sova Assessment www.sovaassessment.com – to nowoczesna platforma on-line dająca możliwość przeprowadzania badań potencjału i talentu za pomocą nowoczesnej, dostosowanej do potrzeb klientów baterii testów. Sova daje całą gamę możliwości pomiaru tych aspektów osobowości, wartości i zdolności, które w sposób najbardziej precyzyjny oceniają dopasowanie kandydatów do organizacji. Wykorzystując najnowszą technologię Sova daje możliwość przeprowadzanie badań za pomocą urządzeń mobilnych, co pozwala na zwiększenie zaangażowania kandydatów oraz wspiera budowanie wizerunku pracodawcy.

Testy zdolności SOVA to najnowszej generacji narzędzie mierzące potencjał kandydatów do szybkiego uczenia się oraz do analizy nowego materiału o charakterze pisemnym, liczbowym i/lub abstrakcyjnym.

System SOVA posiada funkcję adaptywną, co oznacza, że za każdym razem, kiedy kandydat odpowie prawidłowo na serię pytań w jednej sekcji, jest mu prezentowana pula pytań trudniejszych, jeśli jednak jego odpowiedzi będą nieprawidłowe, zostanie przekierowany do łatwiejszej sekcji pytań. System adaptywny badania pozwala na bardziej precyzyjną i dokładną ocenę potencjału kandydata w zakresie myślenia analitycznego. Dodatkowo dzięki tej funkcjonalności możliwe jest skrócenie czasu samego badania, co redukuje efekt zmęczenia.

Wyniki testów zdolności Sova uwzględniają zarówno dokładność jak i szybkości wypełniania. Mimo, że test nie posiada limitu czasu, czas udzielenia odpowiedzi przez kandydata jest rejestrowany i uwzględniany w wyniku końcowym, a następnie wynik jest porównywany z wynikami grupy normatywanej i przedstawiony na skali percentylowej. Taka formuła przedstawienia wyników pozwala na porównywanie kandydatów między sobą oraz podejmowanie decyzji selekcyjnych.

Test werbalny

Badanie to ma na celu sprawdzenie jak szybko i dokładnie kandydat jest w stanie analizować nowe informacje z tekstu pisemnego i wyciągać na ich podstawie właściwe wnioski. Ten rodzaj myślenia analitycznego jest wykorzystywany w pracy, która wymaga wyciągania wniosków z dużej ilości tekstu, na przykład: interpretowania pisemnych raportów i dokumentów.

Test numeryczny

Badanie to ma na celu sprawdzenie jak szybko i dokładnie kandydat jest w stanie analizować nowe informacje liczbowe i dokonywać na ich podstawie właściwych obliczeń. Ten rodzaj myślenia analitycznego jest wykorzystywany w pracy, która wymaga analizy i interpretacji danych liczbowych, na przykład: pracy z wykresami, budżetami i różnego rodzaju obliczeniami.

Test logiczny

Badanie to ma na celu sprawdzenie jak szybko i dokładnie kandydat jest w stanie analizować dane abstrakcyjne i identyfikować ciągi logiczne. Ten rodzaj myślenia analitycznego jest wykorzystywany w pracy, która wymaga analizy danych abstrakcyjnych, na przykład: w pracy programistycznej lub analizach naukowych.

pobierz przykładowy raport

zapisz się do newslettera