Usługi PQ
Usługi PQ   Usługi PQ

Usługa Discovering Talent została stworzona w celu wspierania organizacji w wyłanianiu i rozwijaniu najlepszych talentów i przyszłych liderów. Dzięki zaawansowanej diagnostyce w obszarze badania potencjału i zdolności w odniesieniu do istniejących w organizacji kompetencji, tworzymy programy szyte na miarę.

Programy Discovering Talent dają możliwość:

– zdefiniowania profilu talentu w organizacji i wsparcia procesu decyzyjnego związanego z wyborem grupy high potentials (HiPo)

– diagnozy obszarów, które mogą stanąć na drodze do dalszego rozwoju grupy HiPo. Wiedzę na ten temat uczestnicy programu mogą pogłębić w trakcie indywidualnych sesji rozwojowych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat posiadanych przez nich mocnych stron oraz potencjalnych blokad rozwojowych. Wiedza ta jest kluczowa dla skutecznego unikania pułapek i ryzyk wynikających z różnorodnych zachowań, które mogą, zwłaszcza w sytuacjach stresu, przełożyć się na sposób funkcjonowania w organizacji i uniemożliwić im sprostanie trudnym lub bardzo wymagającym wyzwaniom.

Discovering Talent to autorskie programy Performance Quality tworzone przez wybitnych ekspertów w obszarze diagnozy potencjału i feedbacku rozwojowego.

zapisz się do newslettera