Usługi PQ
Usługi PQ   Usługi PQ

W ramach usługi Executive Evaluation wspieramy naszych klientów w procesach rekrutacji i promocji wyższej kadry menedżerskiej na kluczowe stanowiska w organizacji. Usługa ta polega na wprowadzeniu do procesu selekcyjnego dodatkowego etapu, mającego na celu bardziej dokładną ocenę kompetencji i potencjału kandydatów. Założeniem usługi jest stworzenie dodatkowego źródła obiektywnej opinii, co pozwala na zredukowanie ryzyka niedopasowania kandydata do roli oraz kultury organizacyjnej. W projektach tego typu wykorzystujemy zaawansowane metody diagnostyczne, które dają możliwość oceny kluczowych aspektów osobowości, mających wpływ na dopasowanie osoby do danego stanowiska.

Proces taki zakłada trzy główne etapy:

1. Zdefiniowanie i pogłębienie z klientem założeń dotyczących danej roli, jak i wyzwań stojących przed kandydatem w ramach danego stanowiska w organizacji.

2. Przeprowadzenie badania diagnostycznego i wywiadu kompetencyjnego z kandydatem w odniesieniu do zdefiniowanego profilu osobowościowego, którego celem jest pogłębienie wiedzy dotyczącej kompetencji kandydata i ewentualnych obszarów ryzyka w odniesieniu do określonych wymagań.

3. Prezentacja wyników badania wraz z pogłębioną analizą profilu w odniesieniu do zdefiniowanych wcześniej założeń, będącą wsparciem procesu decyzyjnego.

Do tego typu projektów w ramach działalności Performance Quality dedykowani są wykwalifikowani eksperci z wieloletnim doświadczeniem w obszarze rekrutacji wyższej kadry menedżerskiej.

zapisz się do newslettera