Usługi PQ
Usługi PQ   Usługi PQ

Leadership Development to programy rozwojowe dedykowane wyższej kadrze menedżerskiej, których intencją jest rozwój świadomego przywództwa w organizacji i poprawa efektywności działania liderów.

Programy składają się z części warsztatowej oraz części indywidualnej – feedbackowej. Warsztaty opierające się o koncepcję Blokad Menedżerskich mają na celu inspirację grupy menedżerskiej oraz zachęcenie do pogłębiania wiedzy na ich temat oraz świadomego sięgania po działania rozwojowe. Warsztaty zawierają zarówno elementy teorii, jak i case studies przygotowane w oparciu o badania nad przywództwem, a także praktyczne ćwiczenia pozwalające zgłębić wiedzę w tym obszarze.

Formuła warsztatów budowana jest w odniesieniu do specyfiki obszaru działalności danej grupy menedżerskiej, jak i sektora, w którym działa organizacja.

Kolejnym elementem programu są indywidualne sesje feedbackowe, w ramach których liderzy mogą pogłębić wiedzę na temat zidentyfikowanych u siebie blokad. Celem sesji jest zwiększenie świadomości własnych zachowań i ich wpływu na innych, jak również zdefiniowanie działań, które pomogą w lepszym radzeniu sobie z potencjalnymi blokadami i zwiększeniu efektywności swojego działania.

Warsztaty i sesje feedbackowe prowadzone są przez doświadczonych ekspertów Performance Quality. Są to osoby mające wieloletnie doświadczeniem w pracy z wyższą kadrą menedżerską i posiadające wiedzę dotycząca problemów oraz wyzwań, jakie pojawiają się na tym poziomie stanowisk. Ich kompetencje zapewniają najwyższą jakość i skuteczność przeprowadzanych programów.

zapisz się do newslettera