Usługi PQ
Usługi PQ   Usługi PQ

Usługa Recruitment Efficiency to wsparcie procesów rekrutacyjnych średniej kadry menedżerskiej. Usługa ta ma na celu zwiększenie efektywności rekrutacji poprzez ujednolicenie procesów, stworzenie zdefiniowanych profili stanowisk oraz zmniejszenie czynnika rotacji w organizacji w ramach promowania jasnych i spójnych zasad selekcji. W tego typu projektach wykorzystujemy skuteczne metody diagnozy osobowości, jak również zdolności analitycznego myślenia.

W ramach definiowania oczekiwań na danym stanowisku i tworzenia profili rekrutacyjnych diagnozujemy między innymi takie obszary jak: współpraca z zespołem, zarządzanie projektami, efektywność operacyjna, potencjał sprzedażowy, rozwój poprzez zmianę, efektywność działania pod presją czasu. Dodatkowym elementem uzupełniającym proces może być diagnoza zdolności analitycznych.

Główne etapy projektu:

1. Pogłębienie z klientem wiedzy na temat istniejących w organizacji procesów rekrutacyjnych i zdefiniowanie pojawiających się trudności lub przyczyn braku efektywności.

2. Przeprowadzenie badań diagnostycznych i wywiadu kompetencyjnego z wybraną grupą osiągającą najlepsze wyniki w organizacji w celu zdefiniowania kluczowych kompetencji.

3. Stworzenie profili stanowisk i przewodnika do rozmów kwalifikacyjnych w odniesieniu do cech osobowości definiowanych jako predykatory sukcesu na danym stanowisku i uwzględniających specyfikę sektorową danej organizacji.

4. Prezentacja wyników badania w odniesieniu do założeń projektu wraz z pogłębioną analizą stworzonych profili.

5. Wsparcie procesu wdrożenia nowego narzędzia rekrutacyjnego. Projekty związane ze zwiększaniem skuteczności procesów rekrutacyjnych prowadzone są przez wykwalifikowanych ekspertów z szerokim doświadczeniem biznesowym w zakresie wspierania organizacji w podnoszeniu efektywności rekrutacji i selekcji.

zapisz się do newslettera