Usługi PQ
Usługi PQ   Usługi PQ

Usługa Team Effectiveness to warsztaty szyte na miarę potrzeb każdego zespołu, niezależnie od specjalizacji. W oparciu o zaawansowane metody diagnostyczne pracujemy z zespołami w takich obszarach jak: wypracowywanie efektywnej komunikacji poprzez poznanie różnic indywidualnych i określenie dynamiki grupy. Badanie dynamiki odnosi się do czterech głównych obszarów funkcjonowania: eksplorowania, kierowania, realizowania i zatwierdzania, w ramach których definiujemy mocne stron zespołu oraz obszary niskiej efektywności. Celem warsztatu jest wypracowanie skutecznych metod komunikacji i współpracy oraz nakreślenie planu naprawczego.

Główne etapy projektu:

1. Pogłębienie z menedżerem zespołu istniejących trudności, braku efektywności lub ewentualnego obszaru konfliktu, jak również zdefiniowanie celu działań rozwojowych.
2. Przeprowadzenie diagnostyki całego zespołu oraz analizy statystycznej na poziomie wyniku całej grupy vs wyników indywidualnych.
3. Opracowanie i przeprowadzenie warsztatu w odniesieniu do potrzeb zaadresowanych przez klienta.
4. Indywidualne sesje informacji zwrotnej mające na celu zwiększenie świadomości wyniku na poziomie każdego uczestnika i odniesienie go do wyniku grupowego wraz ze stworzeniem indywidualnych rekomendacji rozwojowych.

Warsztaty dla zespołów są zarówno tworzone, jak i prowadzone przez wykwalifikowanych ekspertów z szerokim doświadczeniem w obszarze budowania i prowadzenia programów rozwojowych dla kluczowych osób w organizacjach.

zapisz się do newslettera