Niniejsza nota prawna stanowi regulację prawną dotyczącą korzystania ze stron internetowych firm Performance Quality Consulting Sp. z o. o. i Performance Quality Consulting Sp. z o. o. Sp. kom., zwane dalej PQ.

1. Informacje o spółkach

Nazwa: Performance Quality Consulting Sp. z o. o.
Adres: 00-684 Warszawa, ul. Wspólna 50A lok. 41
KRS: 0000338272 (wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego)
REGON: 142043574,
NIP: 521-354-52-69,
kapitał zakładowy: 15 000,00 PLN.

Nazwa: Performance Quality Consulting Sp. z o. o. Sp. kom.
Adres: 00-684 Warszawa, ul. Wspólna 50A lok. 41
KRS: 0000517020 (wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego)
REGON: 147348670,
NIP: 701-043-38-10.

2. Informacje ogólne

PQ oświadcza, że treści opublikowane na stronach www.performancequality.pl oraz www.performancequality.com.pl mają wyłącznie cel informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. PQ zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania informacji zawartych na stronach internetowych w każdym czasie i w jakimkolwiek zakresie. PQ dokłada starań, aby przedstawione treści były aktualne i rzetelne, ale nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań, podejmowanych w oparciu o te informacje. Osoba zainteresowana szerszymi informacjami na temat produktów i usług powinna skontaktować się bezpośrednio z przedstawicielami PQ.
PQ nie odpowiada za treści umieszczone w zewnętrznych serwisach WWW, do których łącza zostały umieszczone na niniejszej stronie.

3. Prawa autorskie

Treść stron internetowych oraz wizerunek graficzny chronione są prawem autorskim. PQ będąc właścicielem strony oświadcza, że wszystkie treści oraz znaki graficzne i układ strony są wyłączną własnością PQ lub PQ ma prawo korzystania z nich na bazie umów.

Zawartość stron internetowych należących do PQ nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba, że PQ wyrazi na to pisemną zgodę, z zastrzeżeniem korzystania o charakterze niekomercyjnym dla użytku osobistego. Wszelkie działania naruszające prawa autorskie są zabronione.

4. Polityka prywatności

Nigdy nie sprzedajemy ani nie przekazujemy tych informacji innym podmiotom.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania stronami. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz właścicielem www.performancequality.pl i www.performancequality.com.pl. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Cookies

Niektóre obszary stron www.performancequality.pl i www.performancequality.com.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.
Z plików cookies korzystają też różne skrypty, które zbierają na tej stronie informacje statystyczne, dzięki czemu jej administratorzy wiedzą jakie treści najczęściej są oglądane, a tym samym mogą dopasować zawartość strony do oczekiwań użytkowników. Cookies są nieszkodliwe dla komputera, dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Odnośniki do innych stron

Strony www.performancequality.pl i www.performancequality.com.pl zawierają odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Radzimy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z ich polityką. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko stron www.performancequality.pl i www.performancequality.com.pl.