Warsztaty dla zespołów zarządzających

Buduj klimat Bezpieczeństwa Psychologicznego!

  • Promuj zaufanie, transparentność i otwartość w mówieniu o błędach i porażkach.
  • Wspieraj branie odpowiedzialności za wspólne decyzje i działania.
  • Buduj zaangażowanie i zespołowe nastawienie na realizację celów.
  • Twórz klimat bezpieczeństwa psychologicznego.
warsztaty-dla-zespolow-zarzadzajacych

Jak możemy pomóc ?

Oferujemy wyjątkowe na polskim rynku programy wspierające rozwój przywództwa pod hasłem „Budzenie samoświadomości jako podstawa budowania efektywnego zespołu zarządzającego”, których celem jest wsparcie liderów w rozwoju kompetencji przywódczych wpływających na wzrost poczucia bezpieczeństwa psychologicznego zarówno w zespole, jak również w całej organizacji.

W naszych działaniach wykorzystujemy unikatową diagnozę psychometryczną jako podstawę pogłębionych indywidualnych sesji informacji zwrotnej, a także jako źródło informacji na temat dynamiki zespołu zarządzającego. Warsztaty grupowe mają na celu zapoznanie się ze współczesnymi badaniami na temat przywództwa, praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy oraz wypracowanie rozwiązań prowadzących do osiągania celów organizacji przy jednoczesnej dbałości o dobrostan pracowników.

Jakie są kluczowe korzyści płynące z budowania w organizacji klimatu bezpieczeństwa psychologicznego?

W dzisiejszym zmiennym i nieprzewidywalnym świecie jednym z podstawowych czynników sukcesu organizacji jest szybkość adaptacji do nowo pojawiających się okoliczności. Najnowsze badania w zakresie efektywności i innowacyjności zespołów pokazują, że wysoki poziom bezpieczeństwa psychologicznego wpływa na zwinność organizacji. Pozwala to na kreatywne eksperymentowanie oraz szybkie rozwiązywanie problemów bez tworzenia zbędnej biurokratyzacji. Takie środowisko stymulujące produktywne dyskusje daje możliwość wykorzystania potencjału i wkładu każdego członka zespołu, przyczyniając się do zwiększenia poczucia wpływu, a tym samym dobrostanu pracowników.

Mimo, że budowanie klimatu bezpieczeństwa psychologicznego niesie określone korzyści, nadal dla wielu organizacji stanowi duże wyzwanie. Jest ono związane z tzw. ryzykiem interpersonalnym rozumianym jako np. ujawnienie swojej niewiedzy, proszenie kogoś o pomoc, zgłaszanie pomysłów odmiennych niż pozostałe osoby. Ryzyko wynikające z takich sytuacji przyjmuje cztery możliwe interpretacje (Edmondson, 2003): bycia postrzeganym jako ignorant, jako ktoś niekompetentny, jako negatywista lub osoba natrętna. Dlatego skuteczność działań w tym zakresie zależy od tego, czy lider zbuduje wzajemne zaufanie w relacji z członkami swojego zespołu i wykaże, że rozumie ich perspektywę, prezentując otwartą i uważną na innych postawę.