O nas

Performace-Quality-Joanna-Glinska-v2

Joanna Glińska

Joanna jest ekspertem w dziedzinie narzędzi psychometrycznych, oceny i rozwoju przywództwa oraz talentu, jak również wdrażania zaawansowanych technologii z obszaru HR. Jest dyplomowanym psychologiem społecznym oraz absolwentką prestiżowej akademii przywództwa Stern Leadership Academy na Stanford Graduate School of Business, gdzie poszerzyła swoją wiedzę w zakresie zarządzania i tworzenia strategii w organizacjach.

Jej ekspertyza w dziedzinie zaawansowanych metod psychometrycznych i technologii HR przyczyniła się do digitalizacji wielu procesów w tym obszarze, co pozwoliło organizacjom na znaczne usprawnienie rekrutacji i rozwoju, przynosząc oszczędności kosztów oraz poprawę efektywności. Dodatkowo realizując międzynarodowe projekty zetknęła się z szeregiem różnorodnych kultur organizacyjnych co pozwoliło jej na zdobycie wiedzy i kompetencji potrzebnych w tworzeniu spersonalizowanych rozwiązań, które spełniają specyficzne potrzeby każdej organizacji.

Ponadto, pracując w obszarze rozwoju przywództwa zdobyła doświadczenie w budowaniu klimatu bezpieczeństwa psychologicznego oraz zaufania w organizacjach, których celem jest tworzenie kultur organizacyjnych skoncentrowanych na innowacyjności zespołów.

Joanna jest uznawanym ekspertem w branży oraz często dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem występując jako prelegent na konferencjach. Jest również promotorką wiedzy o dobrostanie i wykwalifikowanym nauczycielem medytacji. W ramach wolontariatu angażuje się w inicjatywy na rzecz wspierania i rozwoju kobiet w środowisku biznesowym.

Performace-Quality-Magdalena-Budna-Ptaszek

Magdalena Budna-Ptaszek

Magda jest dyplomowanym psychologiem pracy i stresu, a także absolwentem Podyplomowego Studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Organizacji w SGH w Warszawie. Ukończyła również szereg kursów z zakresu polityki personalnej, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Brała także udział w licznych szkoleniach w obszarze coachingu, w tym w programie dla coachów wg akredytowanej w ICF metodyki CoachWise™.

Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zakresie implementacji europejskich oraz amerykańskich narzędzi psychometrycznych na rynku polskim, tym samym wspierając organizacje w diagnozie potencjału oraz rozwoju pracowników i zespołów. Ma za sobą tysiące rozmów feedbackowych i rozwojowych oraz setki przeprowadzonych szkoleń i warsztatów. Przez lata swojej praktyki była konsultantem certyfikującym w kliku wiodących rozwiązaniach psychometrycznych, odpowiadała za polską implementację oraz realizację strategii marketingowej i sprzedażowej, a także dostarczanie Klientom wiedzy merytorycznej w zakresie najbardziej uznanych na świecie metodologii.
W ramach działalności Performance Quality, czerpiąc ze swoich dotychczasowych doświadczeń związanych także ze sprzedażą, zarządzaniem organizacją oraz rekrutacją, wspiera rozwój biznesu przyczyniając się do optymalizacji procesów HR i polepszania wyników biznesowych po stronie klientów firmy. Pracując w obszarze budowania klimatu bezpieczeństwa psychologicznego korzysta ze swojej unikatowej najdłuższej na rynku polskim ekspertyzy w zakresie diagnozy Blokad Liderskich©.

Magda w ramach członkostwa w Polskim Towarzystwie Psychologicznym, od 2001 r. prowadziła działalność naukową z zakresu Psychologii Sportu, zaś w 2004 r. dołączyła do grona ekspertów zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu Zarządzania Kadrami. Od wielu lat aktywnie bierze udział w imprezach poświęconym zagadnieniom z obszaru HR, zarówno jako uczestnik, jak i prelegent bądź wykładowca. Jest też absolwentem kursów w zakresie technik radzenia sobie ze stresem opartych na medytacji (MBSR). Ponadto w ramach działalności wolontaryjnej wspiera organizacje kobiece jako mentor i ekspert. Prywatnie kocha śpiewać i uwielbia wspólne podróże razem z mężem Szymonem oraz córkami Antoniną i Marianną. Łącząc swoje pasje zaczytuje się w literaturze poświęconej psychosomatyce oraz himalaizmowi.