Ocena i rozwój liderów Zapytaj eksperta! Nie ryzykuj Blokad! Wybieraj mądrze!

  • Efektywnie zarządzaj dopasowaniem liderów i liderek do kultury Twojej organizacji.
  • Rozwijaj świadomych liderów i liderki, którzy znają zarówno swoje mocne strony, jak i ograniczenia.
  • Chroń swoją organizację przed toksycznymi postawami.
  • Buduj organizację bez Blokad Liderskich©.
Ocena-i-rozwoj-liderow

Jak możemy pomóc ?

Oferujemy unikatową na polskim rynku usługę „Executive Evaluation”, czyli kompleksową ocenę psychometryczną predyspozycji przywódczych wraz z pogłębioną analizą oraz wzmacniającą samoświadomość sesją informacji zwrotnej dokonywaną przez zespół konsultantów z ponad 20-letnią ekspertyzą w zakresie diagnozy potencjału i Blokad Liderskich©.

W naszej pracy posługujemy się zaawansowanymi zarówno pod względem metodologicznym, jak i technologicznym rozwiązaniami SOVA, które pozwalają nam na mierzenie tych aspektów osobowości, które w środowisku organizacyjnym mają kluczowe znaczenie i wpływają bezpośrednio na kształtowane postawy przywódcze.

Dlaczego diagnoza Blokad Liderskich© jest tak istotna zarówno u obecnych, jak i u przyszłych liderów?

Kultura organizacyjna, jeśli jest silna i określona, jest jednym z kluczowych czynników sukcesu firm. Liderzy kształtują kulturę organizacji i to oni wyznaczają standardy zachowań oraz mają wpływ na to, jakie zachowania są promowane i akceptowane. Dlatego od ich postaw i wyznawanych przez nich wartości zależy, czy stworzą środowisko, które będzie stymulowało rozwój i innowacyjność oraz czy będzie bezpieczne i przyjazne dla ich podwładnych.

Jak mówi dobrze znane i nadal aktualne stwierdzenie: „Przychodzimy do firmy, odchodzimy od ludzi”. Szereg badań przeprowadzonych w ostatnich latach potwierdza, że to właśnie postawa liderów i liderek oraz prezentowane przez nich zachowania miały znaczący wpływ na decyzję pracowników o odejściu z pracy. Wśród najczęściej podawanych powodów możemy znaleźć: nieadekwatny i zniechęcający sposób udzielania informacji zwrotnej i komunikacji, poczucie wypalenia i niedocenienia wkładu pracy oraz mikrozarządzanie. Dlatego tak ważnym jest, aby w procesach rekrutacji i promocji liderów, uwzględniać cały szereg czynników, nie tylko tych związanych z doświadczeniem i kompetencjami, ale także tych, które w bezpośredni sposób mogą wpływać na klimat i kulturę organizacji.