Impact’23 – najbardziej prestiżowe wydarzenie gospodarczo-technologiczne w Regionie CEE!

Impact’23 - najbardziej prestiżowe wydarzenie gospodarczo-technologiczne w Regionie CEE

Tego wydarzenia nie można było przegapić! To prawdziwy festiwal wiedzy, inspiracji i przyszłych trendów. Wspaniale było posłuchać wystąpień prelegentów, którzy przypomnieli nam, że w dobie dynamicznego rozwoju sztucznej inteligencji i związanej z tym niepewności, nie możemy zapominać o naszych podstawowych ludzkich potrzebach, takich jak zdrowie, relacje interpersonalne czy dobrostan. Z tego powodu, teraz bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, oczekujemy od liderów empatii i otwartości, ale także umiejętności radzenia sobie z presją i niepowodzeniami.

Impact’23 - najbardziej prestiżowe wydarzenie gospodarczo-technologiczne w Regionie CEE

Jako doświadczeni doradcy w dziedzinie badania potencjału i talentu, również rozpoznajemy pokorę i skromność jako kluczowe elementy postaw przywódczych, które będą konieczne w zapewnieniu przyszłego sukcesu organizacjom. Patrząc z tej perspektywy umiejętność aktywnego słuchania wydaje się być jedną z najbardziej istotnych kompetencji, którą powinni rozwijać liderzy przyszłości. Wierzymy, że we współczesnym środowisku biznesowym, jednym z ważnych elementów tego procesu będzie budowanie samoświadomości wśród liderów na podstawie zaawansowanej diagnostyki psychometrycznej, takiej jak proponowana przez nas innowacyjna metodologia SOVA, która pozwala na określenie profilu zachowań bezpośrednio związanych z wymiarami odnoszącymi się do empatii, powściągliwości czy altruizmu.